Carrer de Gustavo Mas Salesià, 106, baixos

Els nostres serveis

 • Psicoteràpia

 • Logopèdia

 • Psicopedagogia i Teràpia educativa

  El professional s'encarrega d'estudiar la persona i el seu entorn així com la implicació que aquest té en el seu procés d'aprenentatge i les dificultats que hi puguin ser derivades. És així com s'analitza un estil d'aprenentatge i es poden donar eines per augmentar el rendiment i l'efectivitat de l'alumne. Així doncs, els especialistes del centre, dediquen la seva professió a l'anàlisi, observació i intervenció en dos àmbits principals: la dislèxia, la disortografia i les tècniques d’estudi.

  Les nostres especialitats:

  - Tècniques d'estudi

  - Especialitat en Dificultats i trastorns de l'aprenentatge:

  - Dislèxia

  - Disortografia

 • Teràpia Ocupacional

  Ajudem a nens i nenes a aconseguir la màxima autonomia possible en totes les àrees de la seva vida utilitzant, com a eina principal, el joc. Es col·labora en el desenvolupament de les Capacitats de la persona, en l'organització de la seva conducta, amb l'objectiu d'aconseguir un bon funcionament amb relació a l'autonomia personal, relació amb els companys, oci i aprenentatges. Les nostres especialitats:

  Treball amb persones amb autisme:

  Ajudem a la persona, la seva família i a l'escola a crear sistemes i/o activitats quotidianes dintre del seu entorn natural per tal de millorar la seva autonomia (vestir-se, alimentar-se, higiene personal, són, etc).

  Trastorns psicomotors:

  Col·laborem en la construcció d'un esquema i imatge corporal propi i sòlid. La millora de la motricitat fina. Afavorir el desenvolupament harmònic de la psicomotricitat. Desenvolupar un bon control postural

  Estimulació cognitiva:

  Engloba un conjunt de tècniques i estratègies que tenen per objectiu el manteniment o la millora del rendiment i eficàcia de les funcions cognitives, com per exemple la memòria, l’atenció, la comprensió o la percepció, entre d’altres.

 • Grups d’habilitats socials

  L'objectiu

  L'aprenentatge i pràctica de les habilitats socials requereixen de la participació dins de grups d'iguals que proporcionen interaccions i experiències reals. En el cas de les persones amb autisme, les oportunitats de vivenciar aquestes experiències socials són molt limitades degut a la dificultat per adquirir les habilitats necessàries, a la falta d'espais adaptats a les seves necessitats i a la falta d'estratègies de les famílies i cuidadors d'acompanyar i gestionar aquestes situacions. Aquest format de grup neix amb l'objectiu de recrea moments d'interacció social reals semiestructurats que propiciïn la seva adquisició i que facilitin la seva generalització dins l'entorn natural.

  Com es desenvolupen

  Les Capacitats, competències i conductes es practiquen a través del joc cooperatiu i creatiu, el dibuix, l'expressió emocional, el diàleg: en sessions grupals preparades prèviament per una professional especialitat en l'entrenament d'aquestes habilitats I en el seu aprenentatges. També prenen importància les tècniques de relaxació i respiració per potenciar un estat anímic positiu i una correcta regulació emocional.

  Dirigit a

  Nens i joves d'entre 4 i 25 anys. Les sessions duren 45 minuts i els grups el conformen entre 4 i 6 integrants amb trastorn de l'espectre autista que se seleccionen en funció de l'edat cronològica, del moment evolutiu en el qual es troben, del grau d'afectació i de les Capacitats i dificultats que presenten.