Carrer de Gustavo Mas Salesià, 106, baixos

TRASTORN EN L’ESPECTRE AUTISTA (TEA)

  • TRASTORN EN L’ESPECTRE AUTISTA (TEA)

Què és?

És un trastorn d'origen neurobiològic que afecta la configuració del sistema nerviós i al funcionament cerebral. Dóna lloc a uns trets característics en la forma d'interactuar en societat, comunicar-se, demostrant una dificultat en la flexibilitat del pensament i de la conducta.

Característiques

De comunicació i interacció social:

La dificultat apareix en situació comunicativa compartida amb altres persones. Alguns necessiten Sistemes Alternatius i/o Augmentatius de Comunicació per falta de llenguatge oral.

Els costa entendre el llenguatge no verbal.

Dificultats per adaptar-se al context social i comunicatiu.

Dificultats per a expressar emocions.

De comportament i pensament:

Els suposa un esforç els canvis i la falta de rutina.

Poden expressar gran incomoditat davant certs sons, olores, sabors, llums, textures, etc. Interessos peculiars en aspectes sensorials com tocar certs objectes amb insistència, les llums o objectes brillants, etc.

Tractament:

És necessari implementar programes individualitzats per aconseguir el millor grau d'independència i comunicació. És de gran importància el treball en un medi multidisciplinari actuant de forma coordinada i dirigida al treball amb l'individu, la seva família i el seu entorn. Alguns mètodes com el TEACCH i Denver són les nostres línies d’actuació.