Carrer de Gustavo Mas Salesià, 106, baixos

TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL

 • Síndrome de Down
 • Discapacitat intel·lectual
 • Síndrome Alcohòlic Fetal
 • Síndrome X Fràgil

Què és?

També anomenat Trisomia 21, és una síndrome que es caracteritza per un conjunto de símptomes i signes que afecten el desenvolupament global de la persona.

Alguns dels trets comuns són:

Característiques físiques comuns

Hipotonia muscular generalitzada

Discapacitat intel·lectual

Creixement retardat i envelliment prematur

Característiques del seu desenvolupament

El desenvolupament motor s'atarda respecte al seu grup d'edat, en general comencen a caminar més tard.

El desenvolupament del Llenguatge no soposa una barrera per la seva comunicació. Encara que, durant la infància apareix un retard en l'aprenentatge de les primeres paraules, frases, pobres en el vocabulari i articulació deficient en alguns sons.

Tractaments:

Intervenció primerenca

Millora i preveu dificultats en el futur desenvolupament de la persona

Fisioteràpia

Desenvolupa habilitats motrius, la força muscular, la millor de la postura i l'equilibri.

Teràpia del llenguatge

El terapeuta ajuda a millorar les habilitats per conversar, pronunciar i comprendre, aprendre i recordar paraules.

Teràpia ocupacional

S'ensenyen habilitats per la millora de la cura personal com és l'acte de menjar, vestir-se, escriure, etc.

Teràpies emocionals i conductuals

Davant les dificultats per comunicar, es desenvolupen problemes de comportament compulsius. La teràpia es centra en trobar la forma per prevenir aquestes situacions tot ensenyant a l'entorn familiar i escolar.

Què és?

Es defineix per tenir un funcionament intel·lectual i d'adaptació a l'entorn per sota del que s'espera amb nens/es de la mateixa edat. Es percep un desfasament del ritme d'aprenentatge de certes àrees. Depenent del grau, serà més lleu i passarà més desapercebut, o més greu, la qual cosa implicarà més supervisió. Es considera Discapacitat intel·lectual per valors del quocient per sota de 70.

Graus d'afectació

Lleu: un quocient intel·lectual (CI) entre 50/55 i 70. Amb una estimulació cognitiva arriben a aprendre moltes habilitats i a l'escola poden passar desapercebuts.

Moderat: un CI entre 35/40/55. Els costa seguir el ritme escolar encara que arriben ser força autònoms.

Greu: un CI entre 20/25 i 35/40. Necessiten ajuda i supervisió. El desenvolupament del Llenguatge és escàs durant els primers anys. Amb ajuda poden aconseguir tenir habilitats d'autocura i aprenentatge.

Profund: un CI inferior a 20/25. Sol haver-hi malalties neurològiques que deriven en retard. Necessiten supervisió constant.

Què és?

La síndrome es produeix durant la gestació de l'embrió, no és degut a un error en la codificació genètica. Les causes són l'abús d'alcohol de la mare durant el període de formació del fetus.

Característiques

- Poc pes al néixer

- Microcefàlia (diàmetre cranial petit)

- Problemes de desenvolupament

- Problemes orgànics (buf cardíac, dèficit visual i/o auditiu)

- Fenotip peculiar amb anomalies facials

- Coordinació deficient del sistema locomotor

- Símptomes de TDAH

- Dificultats d'aprenentatge i/o discapacitat intel·lectual de grau variable.

Tractament

Teràpia ocupacional

S'estimulen les Capacitats necessàries per adquirir aprenentatges i relatives a l'aprenentatge i habilitats psicomotrius. S'exerceix l'entrenament i millora de les funcions executives (atenció, concentració, memòria) es realitza una estimulació cognitiva general que augmenta l'agilitat mental i es treballen les dificultats d'aprenentatge específiques de cada individu.

Teràpia emocional

Es centra en oferir eines a la família i a l'infant per tal d'ajudar-lo a adquirir eines d'autocontrol dels impulsos, regular la conducta en situacions socials I acadèmiques.

Què és?

És un trastorno genètic i hereditària, relacionat amb el cromosoma X. És una síndrome que es transmet de pare o mare a fill. La mutació genètica és la causant de la discapacitat intel·lectual i les freqüentes disfuncions relacionades amb d'eficiències en el teixit col·lectiu (articulacions).

Característiques

Les relacionades amb el teixit col·lectiu:

 • Hipotonia muscular
 • Hiperelasticitat
 • Peus plans
 • Otitis freqüentes
 • Paladar en arc...

Les relacionades amb la conducta:

 • Dèficit d'atenció amb i sense hiperactivitat
 • Problemes de conducta
 • Trets característics de TEA

Les relacionades amb els trets físics:

 • Solen tenir la cara allargada i estreta, front amplia, celles grans, testicles molt grans.
 • Les relacionades amb l'àrea cognitiva:
 • Retràs en el llenguatge
 • Dificultades de comprensió oral
 • Dificultades d’expressió...

Tractament:

Es treballa des d'una perspectiva multidisciplinaria, combinant professions com la logopèdia, la psicoteràpia i la psicopedagogia, en alguna ocasió també s'inclou la teràpia ocupacional. L'objectiu és estimular les àrees que presenten dificultat i realitzar un tractament personalitzat i ajustat a la necessitat de cada pacient.