Carrer de Gustavo Mas Salesià, 106, baixos

TRASTORN MOTOR

  • Trastorn del desenvolupament de la coordinació

Què és?

És una patologia que afecta la psicomotricitat, tot i que no implica que hi hagi una deficiència intel·lectual. Aquests petits solen presentar poca traça i lentitud motora, sovint també pateixen trastorns de l'aprenentatge i dificultats del Llenguatge. De fet, afecta la planificació i la posada en pràctica de les tasques que tinguin algun component motor, des dels moviments fins a l'articulació del llenguatge. L'origen és Desconegut tot i que es creu que hi ha un factor genètic important.

Tipus:

Ideomotora:

Dificultat per acomplir tasques que impliquen un sol pas, com pentinar-se

Ideatòria:

Dificultat per a executar tasques que impliquen una seqüència com rentar-se les dents

Oromotora:

Dificultats per coordinar els moviments musculars per a la pronunciació.

Constructiva:

Dificultat per entendre i aplicar les relacions espacials.

Símptomes:

Normalment es tracta de nadons que van mostrar dificultats per gatejar o es van endarrerir al caminar. Entre els 3 i 5 Anys encara es sol apreciar certa torpesa, gairebé sempre a causa de la falta de coordinació: cauen amb freqüència, tenen Problemes per pujar i baixar escales i el llenguatge pot ser immadur. Entre els 5 I 7, comencen a tenir dificultats per vestir-se i menjar sols correctament. Dificultats per concentrar-se, lentitud per acomplir tasques, poden tenir una escriptura intel·ligible.