Carrer de Gustavo Mas Salesià, 106, baixos

Trastorns del Neurodesenvulpament

Què són?

Els Trastorns del Neurodesenvolupament són patologies d'origen neurobiològic que acompanyen a les persones al llarg de tota la seva vida. Afecten diverses àrees com són la del Llenguatge, la comunicació, l'aprenentatge, l'atenció, la capacita per expressar, canalitzar emocions o bé la dificultat per crear codis bàsics d'aprenentatge.


La detecció ràpida, el disseny i implementació de programes d'intervenció, el treball amb les famílies i amb les escoles, seran elements decisius pel pronòstic d'aquests trastorns.

Tipus de Trastorns

TRASTORNS
INTEL·LECTUALS

· Síndrome de Down · Coeficients intel·lectual Baix · SAF · Síndrome X Fràgil

+ Info

TRASTORN DE LA COMUNICACIÓ

Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)

+ Info

TRASTORN EN L’ESPECTRE AUTISTA (TEA)

un trastorn d'origen neurobiològic que afecta la configuració del sistema nerviós

+ Info

TDA-H

Trastorn por Dèficit de Atenció y/o Hiperactivitat

+ Info

TRASTORN ESPECÍFIC DE L’APRENENTATGE

· Dislèxia · Disortografia · Disgrafia · Discalcúlia

+ Info

TRASTORNS MOTORS

Trastorn del Desenvolupament de la Coordinació

+ Info

Obteniu una consulta ara mateix.! Tlf: (+34) 661 837 228